Підготовка до зно з англійської

Гарно знати мову - мало
важливо знати
як складати сам іспит

Чому треба займатися додатково, щоб гарно скласти ЗНО?

Щоб мати високий бал

Програма, по якій Міністерство освіти складає тести ЗНО, виходить за рамки шкільного курсу

Складати сам ЗНО тест треба вміти

Написання ЗНО вимагає не тільки знань англійської мови, але й розуміння логіки тесту та наявності стратегії його написання

Практика та тренування надає значну перевагу

Потрібно виробити ефективні навички роботи з усіма типами завдань, які зустрічаються на ЗНО (matching, multiple choice, gap filling, open-ended question)

Знання специфіки додасть впевненості

Досвід вчителів, які самі складали ЗНО, неоціненний при формуванні успішної моделі поведінки випускника під час іспиту

Програма підготовки до ЗНО в Центрі англійської мови ELC включає:

підготовку на рівні В1 та В2

Тест ЗНО розрахований на два рівні володіння мовою – В1 і В2, тобто Intermediate та Upper Intermediate відповідно. Складність екзамену залежить від рівня вивчення англійської мови у школі. Випускники загальних шкіл складатимуть тест на рівні B1, а шкіл з поглибленим вивченням англійської — на рівні B2.

Під рівнями В1 та В2 маються на увазі не дві окремі роботи різної складності, а одна тестова робота, в якій просто виконується різна кількість завдань. Учні, які вивчають іноземну на загальному рівні і хочуть отримати оцінку ДПА, складають лише 43 з 59 завдань. Це рівень В1. Якщо ж учні, які вивчають іноземну мову на загальному рівні складають ЗНО для вступу у ВУЗ, то вони повинні виконати всі 59 завдань.

Учні, які вивчають англійську мову у школах з поглибленим вивченням (гімназії, спецшколи, тощо) виконують всі завдання незалежно від мети написання (ДПА чи вступ до ВУЗу). Це рівень В2.

екзаменаційний стиль завдань і тестовий формат вправ

Для того, щоб успішно здати ЗНО не достатньо знати всі типи завдань, які зустрічаються у тесті. Треба:

  • мати стратегію їх виконання,
  • регулярно опрацювати аналогічні вправи,
  • правильно розподіляти час між різними видами тестів, щоб напрацювати необхідну швидкість їхнього виконання,
  • вміти справлятися з хвилюванням.

Тому весь курс підготовки до ЗНО має особливу програму, спеціально розроблену для відпрацювання необхідних навичок.

Контроль прогресу під час курсу

Неможливо писати пробні тести на 170 балів, а ЗНО написати на 190 балів. Як правило, відбувається навпаки. Тому постіний контроль знань у вигляді періодичних тренувальних тестів ЗНО, допомагає вчасно виявити прогалини і усунути їх.

Крім того, наочні докази прогресу надихають дітей, дають сили працювати ефективніше і почуватися впевнено.

Навчання стратегії написання ЗНО

Що таке стратегія написання ЗНО?
Якщо коротко, то це наявність загального бачення та плану покрокових дій на будь-який випадок під час складання ЗНО. А саме:

  • володіння алгоритмом дій для виконання кожного виду завдань,
  • правильний розподіл часу на кожний етап тестування (написання, перевірка, перенесення результатів у бланк відповідей, тощо),
  • план дій на випадок коли не знаєш правильної відповіді,
  • методика подолання хвилювання.

Наше завдання – дати учням таку модель поведінки під час іспиту, яка дозволить їм успішно скласти ЗНО.

Оволодіння техніками читання

Техніки вибіркового читання (scanning) й перегляду тексту (skimming) незамінні на ЗНО – вони допомагають швидко знайти в тексті необхідну інформацію, не гаячи при цьому час на детальне вичитування.

вміння аналізувати тексти

Це дуже важлива навичка, яка необхідна для успішного складання ЗНО.
Вона включає у себе здатність виділяти ключові слова, відслідковувати зв’язки між синонімічними виразами (у читанні), розуміти, як та чи інша фраза відобразиться на загальному значенні тексту або речення (Use of English).

Вміння перевіряти власну роботу

Невміння правильно робити перевірку іноді призводить до сумнівів і навіть до виправлення правильної відповіді на неправильну. Тому здатність знайти помилку і виправити її надзвичайно важлива. Бо саме це може додати до роботи той самий бал, який стане вирішальним при зарахуванні до ВУЗу.

Відгуки

Що пишуть наші клієнти

LES-BROWN

"Accept responsibility for your life.
Know, that it is YOU who will get you where you want to go. No one else."

/ Візьми на себе відповідальність за своє життя. Знай, що ТИ єдина людина, яка може привести тебе туди куди ти хочешь. Ти, і ніхто інший. /

Лес Браун

-

Відомий мотиватор